Billedet på sidehoved

BØGESKOVSKOLEN

Grundoplysninger

Adresse

Bøgeskovskolen
Koldskær 8
8850 Bjerringbro


Tlf. 87515400
E-mail: [email protected]

 

Skoleleder: Søren Thomsen


Formand for skolebestyrelsen: Jesper Jakobsen
 

Klassetrin og spor på skolen

Skoleåret 2018/19

Klasse Antal spor
0. årgang 2
1. årgang 2
2. årgang 2
3. årgang 2
4. årgang 2
5. årgang 2
6. årgang 2
7. årgang 2
8. årgang 3
9. årgang 2


Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

 

 

 

Tilbud efter skoletid

SFO er fordelt på 2 afdelinger.

SFO´en deler lokaler med indskolingen.

Den ene afdeling er for børnehaveklasse og 1. klasse.

Den anden afdeling er for 2. og 3. klasse.

Virksomhedsplaner mm.

Bøgeskovskolen er en afdelingsopdelt skole:
 
Bøgeskovskolen er organiseret i afdelinger: 0 – 3. klasse, 4. – 6. klasse og 7. – 9. klasse.
 
Bøgeskovskolen er organiseret således, at den enkelte lærer tilhører en afdeling, hvor man lægger sine primære arbejdsområder. I denne afdeling er man "eksperten" med kendskab til børnene og lærergruppen i afdelingen.
 
Børnene møder de samme voksne i kendte lokaler, så det for alle på skolen opfattes som overskuelige enheder. Bøgeskovskolen kan virke som en stor skole, men med vores afdelingsopdelte skole fungerer vi, som mange små skoler på samme adresse efter filosofien – den lille skole i den store.
 
Hver afdeling fungerer som selvstyrende enheder.
 
Selvstyring:
 
Bøgeskovskolen er organiseret i selvstyrende teams. Disse teams er præget af en udtalt grad af uddelegering af kompetenceområder fra ledelse til teams. Disse kompetencer omfatter bl.a. økonomiske prioriteringer af midler til undervisningsmaterialer og en pædagogisk vægtningen af det enkelte fags udvikling.
 
"Det er målet for indgåelse af selvstyrende teams på Bøgeskovskolen at sikre størst mulig pædagogisk råderum for det enkelte lærerteam. Det sikres ved at etablere nogle fleksible rammer for arbejdets udførelse indenfor teamet. Der uddelegeres således en mængde beslutningsprocesser, så teamet kan vurdere og realisere de bedste løsninger med den bedst mulige undervisning for øje. Det skal skabe motivation og arbejdsglæde for det enkelte team, så arbejdet tilrettelægges og udføres mest effektivt og rationelt og med den højest mulige kvalitet i opgaveløsningen"
 
Afdelinger:
 
0. – 3. klasse afdeling:
Det overordnede mål for afdelingen er at eleverne lærer at "gå i skole" og lærer helt basale færdigheder, som giver dem mulighed for at lære mere senere i skoleforløbet.
 
4. – 6. klasse afdeling:.
Det overordnede mål for afdelingen er at sætte fagligt turbo på kendte områder, samt at lade eleverne stifte kendskab til nye fagområder indenfor specielt de humanistiske og kreativ/musiske fagområder. Eleverne har lært at gå i skole og har en psykisk, social og intellektuel udvikling, der giver mulighed for et stort fagligt udbytte på disse alderstrin.
 
7. – 9. klasse afdeling:
Det overordnede mål for afdelingen er gennem fagligt og socialpædagogisk arbejde at forberede eleverne til at have forudsætningerne for at få et godt voksenliv. Dette skal gøres ved at eleverne både lærer fagligt, men også, via en pædagogisk indsats, der tager højde for disse elevers identitetsdannelse, lærer at begå sig i forskellige sammenhænge.
 
Kvalitetsrapporter: