Billedet på sidehoved

BØGESKOVSKOLEN

Profil

Pædagogiske principper

Bøgeskovskolen har formuleret tre overordnede værdier for skolens pædagogiske arbejde mellem personale, børn og forældre.

De tre overordnede værdier er; faglighed, engagement og anerkendelse.

Grundlæggende ønsker skolen gennem lærernes engagement og faglighed, at møde eleven med anerkendelse og støtte elevens faglige sociale alsidige udvikling.

På Bøgeskovskolen udvikler vi mennesker.
 
Hermed ønsker vi at signalere, at selvom det er vigtigt at kunne læse, skrive og regne, så er det mindst ligeså vigtigt at kunne samarbejde, præsentere, præstere og kunne begå sig blandt andre for Bøgeskovskolen er en del af livets skole, hvor man bliver dygtiggjort til det at være menneske, så man kan indgå i det komplicerede danske samfund som en aktiv samfundsborger.
 
Bøgeskovskolens målsætning:
 
Med baggrund i ovenstående værdigrundlag kan vi formulere nedenstående mål for Bøgeskovskolen.
 
  • At skolen skal være et godt sted for elever, forældre og ansatte.
  • At der skal være tillid, tryghed, respekt og ansvarlighed.
  • At faglig fordybelse kombineres med gode oplevelser.
  • At det kreative og musiske indgår i undervisningen.
  • At eleverne gennem selvstændighed og ansvarlighed for egen læring får tillid til egne muligheder.
  • At eleverne forberedes til informationssamfundet.
  • At være en dynamisk skole, der er åben for nye ideer, der giver mulighed for udvikling.

Skolens indsatsområder

Indsatsområder:

I skoleåret 2018/2019 har Bøgeskovskolen, gennem dialogbaserede aftaler med forvaltningen, følgende indsatsområder:

 

1. LærMedFamilien

2. Overgange uden bomme fra børnehave til skole.

3. Udvikling af PLC

4. Styrkelse af udskoling gennem forpligtende samarbejde

5. To-personersordning